Login

Login

Accesarea platformei NextGPS se realizează de către personalul asociației în baza unui user și a unei parole unice generate de către Furnizor, devenind Utilizator autorizat.

Fiecare persoană autorizată trebuie să păstreze userul si parola secrete și să nu le încredințeze altui angajat sau terțe persoane.

Dacă totuși există cazuri în care mai multe angajați folosesc pentru a accesa platforma NextGPS același user și aceeași parolă, fiecare persoană este obligată să respecte prezentele reguli de securitate și în ceea ce privește acest user și parolă.

Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru păstrarea confidențialității identificatorilor de acces (user,parola).

Utilizatorii trebuie să informeze Furnizorul fără întârzieri nejustificate dacă iau la cunoștință despre orice abuz privind identificatorul lor de utilizator.

Transmitere date HU-GO:

Acest serviciu de transmitere a datelor este un serviciu gratuit și optional.

Pentru orice întrebări, neclarități, probleme privind taxarea HU-GO Clientul trebuie să se adreseze la Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt., serviciul clienți HU-GO sau dacă este cazul, la intermediarul declarant.

Responsabilitățile Clientului: